บริการของเรา
Design
บริการงานออกแบบและวางแปลนเบื้องต้น ให้ชมภาพ 3D ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
Construction
บริการงานก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุม ในทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างมี คุณภาพ มาตราฐาน โดยวิศวกร
Interior
บริการงานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมเฟอร์นิเจอร์ เขียนภาพ 3 D เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอย่างชัดเจน
system
บริการออกแบบงานระบบพร้อมติดตั้ง ควบคุมดูแล คุณภาพ มาตรฐาน โดยวิศวกรงานระบบ
Landscap
บริการงานด้านภูมิสถาปัตย์ จัดสวนตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ ส่วนญี่ปุ่น สวนบาหลี สวนโมเดอร์ สวนหิน
Other
บริการรื้อผนังก่ออิฐด้วยระบบไฮโดรลิก (หนีบถ่าง) งานตัดพื้น,ตัดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก