เกี่ยวกับเรา
We Care You More
2540
บริษัท พี.เอส.บี.อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2540 โดยกลุ่มบุคคลากร วิศวกร สถาปนิก มัณฑากร ซึ่งมี ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี งานของเราเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา คิด วางแผน ออกแบบ จนถึงงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานระบบ งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานอื่น ๆ
" จากความฝันของคุณเราจะสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นได้จริง "
ปณิธานของเรา
เราจะรักษาสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหา ใด ๆ ในงานก่อสร้างแค่ไหน
เราจะไม่ทิ้งงานกลางคัน บริษัท พี.เอส.บี.อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จะเป็น บริษัทฯ ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ ตลอดไป