ขอรับบริการ
01
บอกข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของคุณ
โดยกรอกแบบฟอร์ม (ด้านข้าง)
หรือ โทร 094-653-9293
อีเมล์ project@psbconstruction1997.com
02
เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเพื่อเข้าพบลูกค้า
นัดพบลูกค้าเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
03
รับแบบจากลูกค้า
รับแบบที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปให้ฝ่ายประเมินราคา
04
ประเมินราคา
ประเมินค่าใช้จ่ายภายในงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ
05
ทำสัญญา
บริษัทจัดทำเอกสารสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท พร้อมระบุรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง และระยะเวลาดำเนินการ
06
ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานตามระยะเวลากำหนด